خاموش | OFF

هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش

خاموش | OFF
بابک ارجمندیچهارشنبه 26 ارديبهشت 1403 | 2 روز پیش
10MPIMG_8492.CR2.jpg731.12 Kb | 3888x2592
برای دانلود یا دسترسی به محتوای این پست لطفا وارد شوید!سحر ز هاتفِ غیبم رسید مژده به گوش که دورِ شاه شجاع است، مِی دلیر بنوش شد آن که اهلِ نظر بر کناره می‌رفتند هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش به صوتِ چنگ بگوییم آن حکایت‌ها که از نهفتنِ آن دیگِ سینه می‌زد جوش شرابِ خانگیِ ترسِ محتسب خورده به رویِ یار بنوشیم و بانگِ نوشانوش ز کویِ میکده دوشش به دوش می‌بُردند امامِ شهر که سجاده می‌کشید به دوش دلا دلالتِ خیرت کنم به راهِ نجات مکن به فسق مباهات و زهد هم مَفُروش محلِ نورِ تَجَلّیست رایِ انور شاه چو قربِ او طلبی در صفایِ نیّت کوش به جز ثنایِ جلالش مساز وِردِ ضمیر که هست گوشِ دلش محرمِ پیامِ سروش رموزِ مصلحتِ مُلک خسروان دانند گدایِ گوشه نشینی تو حافظا مَخروش _ غزل شمارهٔ ۲۸۳ - حافظ دسته‌بندیسایرکلید‌واژهخاموشکلید خاموشoff keyoff switchهزار گونه سخن در دهانلب خاموشکلید قطع برقتخفیفووددنحافظ
  • آتشِ نهفتهزین آتشِ نهفته که در سینهٔ من است خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت
  • درخت و ماه و تمناهر نوبتم که در نظر ای ماه بگذری بار دوم ز بار نخستین نکوتری
  • راه فراز و نشیبگهی زو فراز آید و گه نشیب گهی شادمانی و گاهی نهیب
  • هستیتن آدمی شریف است به جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
  • پرتو خورشید عشقپرتو خورشید عشق بر همه افتد ولیک سنگ به یک نوع نیست تا همه گوهر شود
خار مغیلانخار مغیلانعشاق نیندیشند از خار مغیلانت2,950,000 ریال
ایوان چوبی و قلهٔ قدمگاهایوان چوبی و قلهٔ قدمگاهچشم‌اندازی چشم‌نواز1,950,000 ریال
کوزه و دیوار کاهگلیکوزه و دیوار کاهگلیتا چند اسیر عقل هر روزه شویمدانلود رایگان
آینه بر دیوار کاهگلیآینه بر دیوار کاهگلیدل آینه صورت غیب است ولیکن شرط است که بر آینه زنگار نباشد950,000 ریال
زایش آفتابزایش آفتابکِی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد کاین سابقهٔ پیشین تا روزِ پَسین باشد2,950,000 ریال
پیکرهٔ آسمانپیکرهٔ آسمانفلک اینجاست ولی کوکب سیار آنجاست1,950,000 ریال
در راه جندقدر راه جندقکشتی از کویر خروشان می‌گذشت2,950,000 ریال
آتشکده باستانی و خاموش در دل شب پُر ستارهآتشکده باستانی و خاموش در دل شب پُر ستارهآتشکده‌ست باطن سعدی ز سوز عشق1,450,000 ریال
در پی ماهدر پی ماهگر همه عالم به عیب، در پی ما اوفتد هر که دلش با یکیست، غم نخورد از هزار1,950,000 ریال
زمانی با آبزمانی با آبحسن تو دایم بدین قرار نماند1,950,000 ریال
راه فراز و نشیبراه فراز و نشیبگهی زو فراز آید و گه نشیب گهی شادمانی و گاهی نهیب1,950,000 ریال
بی‌رنگیبی‌رنگیاز چه می‌ترسی دگر بعد از سیاهی رنگ نیستدانلود رایگان
در راه انارکدر راه انارکراه آه سحر از شوق نمی‌یارم داد تا نباید که بشوراند خواب سحرت1,950,000 ریال
قمری صلح و دوستیقمری صلح و دوستیبیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت2,950,000 ریال
معادن نمک گرمسارمعادن نمک گرمسارغارهای نمکی حفاری شده انسان2,950,000 ریال
درب بسته با سنگدرب بسته با سنگده در شود گشاده، شود بسته چون دری2,950,000 ریال
پرتو خورشید عشقپرتو خورشید عشقپرتو خورشید عشق بر همه افتد ولیک سنگ به یک نوع نیست تا همه گوهر شود2,950,000 ریال
برگ خزان در آببرگ خزان در آبفراش خزان ورق بیفشاند2,950,000 ریال
آتشِ نهفتهآتشِ نهفتهزین آتشِ نهفته که در سینهٔ من است خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت4,950,000 ریال
دانه اناردانه انارمن اناری را می‌کنم دانه به دل می‌گویم خوب بود این مردم دانه‌های دل‌شان پیدا بود950,000 ریال
بافت قدیم شهر نطنزبافت قدیم شهر نطنزباغ شهری زیبا و آرام3,950,000 ریال
دمنوش پرتقالدمنوش پرتقالبیا تا هر چه هست از دست محبوب بیاشامیم اگر زهر است اگر نوش2,950,000 ریال
سنگ‌نگاره‌های تیمرهسنگ‌نگاره‌های تیمرهنمادها و سنگ‌نگاره‌ها در منطقه تیمره واقع در دشت گلپایگان1,950,000 ریال
درخت و ماه و تمنادرخت و ماه و تمناهر نوبتم که در نظر ای ماه بگذری بار دوم ز بار نخستین نکوتری2,950,000 ریال
نشان پیکاننشان پیکان950,000 ریال