فال و تماشا

نقشِ خیالی می‌کشم، فالِ دوامی می‌زنم

فال و تماشا
بابک ارجمندیچهارشنبه 2 خرداد 1403 | 2 ماه پیشبا باور من هیچ چیزی اتفاقی نیست و وجود ما در این پهنه بی کران گیتی که تمامی اجزایش با یک دانش ساخته شده یک معجزه است. بیشتر درباره پیکمی برای فال و تماشا اینجا کلیک کنید! عمریست تا من در طلب، هر روز گامی می‌زنم دستِ شفاعت هر زمان در نیک نامی می‌زنم بی ماهِ مِهرافروزِ خود، تا بُگذَرانَم روزِ خود دامی به راهی می‌نهم، مرغی به دامی می‌زنم اورنگ کو؟ گُلچهر کو؟ نقشِ وفا و مِهر کو؟ حالی من اندر عاشقی، داوِ تمامی می‌زنم تا بو که یابم آگهی از سایهٔ سَروِ سَهی گلبانگِ عشق از هر طرف، بر خوش خرامی می‌زنم هرچند کـ‌آن آرامِ دل، دانم نبخشد کامِ دل نقشِ خیالی می‌کشم، فالِ دوامی می‌زنم دانم سر آرد غُصِّه را، رنگین برآرد قِصِّه را این آهِ خون افشان که من، هر صبح و شامی می‌زنم با آن که از وی غایبم، وز مِی چو حافظ تایبم در مجلسِ روحانیان، گَه گاه جامی می‌زنم * دسته‌بندیوبلاگکلید‌واژهنقش خیالحافظپلیکانباغ گلشن طبسفال و تماشا56 بازدید
تولید محتوای دیجیتال و دیجیتال مارکتینگتولید محتوای دیجیتال و دیجیتال مارکتینگتهیه‌کنندگی، کارگردانی، تولید و انتشار چندرسانه‌ای
اندکی آرامشاندکی آرامشموسیقی آب و پرواز خیال
۷ نکته برای فیلمبرداری و فیلم سازی با موبایل۷ نکته برای فیلمبرداری و فیلم سازی با موبایلنکات مهمی که در فیلمبرداری و فیلم سازی با موبایل باید بدانید!
پیکمیپیکمینمایشگاه مجازی عکس، گرافیک، ویدیو، فیلم، کتاب، دست‌نوشته، نرم‌افزار و دست‌سازه‌هایی از بابک ارجمندی
چکیده‌ای از تاریخ ایران باستانچکیده‌ای از تاریخ ایران باستاننخستین سرزمین و كشور نیكی كه من - اهوره‌مزدا - آفریدم، ایران‌ویچ بود