کوه اساطیری خرو و نرو

غروب و طلوع، آبان و بیابان، خیر و شر، خوب و بد، یا تعادل

کوه اساطیری خرو و نرو
بابک ارجمندیجمعه 15 تير 1403 | 2 هفته پیش
20MPP1055185.jpg7.73 Mb | 5184x3888
20MPP1055189.jpg9.18 Mb | 5184x3888
20MPP1055193.jpg8.77 Mb | 5184x3888
20MPP1055200.jpg10.99 Mb | 5184x3888
20MPP1055201.jpg9.32 Mb | 5184x3888
20MPP1055205.jpg4.41 Mb | 5184x3888
20MPP1055209.jpg8.80 Mb | 5184x3888
20MPP1055210.jpg8.32 Mb | 5184x3888
20MPP1055211.jpg4.89 Mb | 5184x3888
20MPP1055212.jpg7.64 Mb | 5184x3888
20MPP1055213.jpg6.60 Mb | 5184x3888
20MPP1055214.jpg7.63 Mb | 5184x3888
20MPP1055216.jpg6.10 Mb | 5184x3888
20MPP1055217.jpg10.53 Mb | 5184x3888
20MPP1055219.jpg9.19 Mb | 5184x3888
20MPP1055220.jpg7.00 Mb | 5184x3888
20MPP1055222.jpg5.78 Mb | 5184x3888
20MPP1055225.jpg7.11 Mb | 5184x3888
20MPP1055227.jpg9.28 Mb | 5184x3888
20MPP1055238.jpg2.90 Mb | 5184x3888
20MPP1055241.jpg8.30 Mb | 5184x3888
20MPP1055244.jpg3.22 Mb | 5184x3888
20MPP1055256.jpg8.22 Mb | 5184x3888
20MPP1055261.jpg2.07 Mb | 5184x3888
20MPP1055268.jpg6.80 Mb | 5184x3888
20MPقله قدمگاه5.80 Mb | 5184x3888
20MPP1055273.jpg8.83 Mb | 5184x3888
20MPP1055274.jpg7.21 Mb | 5184x3888
20MPP1055275.jpg6.88 Mb | 5184x3888
20MPP1055276.jpg6.47 Mb | 5184x3888
20MPP1055278.jpg7.70 Mb | 5184x3888
19MPP1055280.jpg6.77 Mb | 5104x3828
20MPP1055281.jpg8.34 Mb | 5184x3888
20MPP1055282.jpg8.23 Mb | 5184x3888
20MPP1055285.jpg6.35 Mb | 5184x3888
20MPP1055286.jpg6.32 Mb | 5184x3888
20MPP1055287.jpg7.64 Mb | 5184x3888
20MPP1055288.jpg5.42 Mb | 5184x3888
20MPP1055290.jpg5.24 Mb | 5184x3888
20MPP1055291.jpg5.54 Mb | 5184x3888
20MPP1055294.jpg8.54 Mb | 5184x3888
19MPP1055296.jpg5.51 Mb | 5082x3812
20MPP1055297.jpg6.73 Mb | 5184x3888
20MPP1055298.jpg7.56 Mb | 5184x3888
20MPP1055299.jpg5.16 Mb | 5184x3888
20MPP1055304.jpg7.81 Mb | 5184x3888
20MPP1055308.jpg7.64 Mb | 5184x3888
20MPP1055312.jpg7.00 Mb | 5184x3888
20MPP1055313.jpg8.00 Mb | 5184x3888
20MPP1055314.jpg7.88 Mb | 5184x3888
19MPکوه اُرم6.33 Mb | 5049x3787
20MPP1055318.jpg9.41 Mb | 5184x3888
20MPP1055320.jpg9.58 Mb | 5184x3888
29,500,000 ریالاین عکس‌ها، لحظات دیده و ثبت شده از سفری ایست برای دیدین غروب و طلوع کوهی اسرارآمیز که حرف‌های بسیاری دارد. کوه خرو و نرو به زبان مازندرانی امروز پُر آب و کم آب معنی می‌شود. یک طرف مرطوب و جنگلی و طرف دیگر خشک و عریان. در واقع خرو و نرو، نام دو قله فرعی هستند که در یک راستا با قله اصلی این کوه افسانه‌ای، اما در خلاف جهت هم ایستاده‌اند، تا راز و مفهوم تعادل در جهان آفرینش را نشان دهند. هارمونی زندگی داستان ساخت نیاشگاه یا قلعه اساطیری کنگلو که به دوران پارتیان (تقریبا ۲۰۰۰ هزار سال پیش) می‌رسد، الهام گرفته از شکل این کوه و در دامنه آن است. بعد از ظهر به اینجا رسیدم. هوا مه آلود بود و چیز زیادی معلوم نبود. هر چند گاهی روزنه‌ای کوچک در ابرها، پیرامونم را آشکار می‌کرد. پرنده‌ای که داشت برای فرزندانش غذا می‌برد. و بعدتر موجودی بزرگ لابلای مه ظاهر شد. کمی خیره به هم ماندیم. تا عصر آنجا و در مه ماندم. زمان زیادی به غروب نمانده بود. سوار ماشین شدم و در ادامه جاده‌ای خاکی و کوهستانی ارتفاع گرفتم و از ابرها بیرون آمدم. کمی مانده به غروب جادویی. شب را آنجا و در کنار گله گوسفندان و با آوای گرگ‌ها در دور دست تا طلوع ماندم. فیلم کوتاه این سفر دسته‌بندیطبیعتسایرکلید‌واژهکوه اساطیریخرو و نروغروب و طلوعآبان و بیابانخیر و شرخوب و بدتعادلیین و یانگکوه افسانه‌ایپر آب و کم آبمیترامیترائیستینیایشگاه آناهیتاالههٔ آبقلعه کنگلوساسانیاشکانیپارتیانمازندرانی
زرد قناری و ناخدازرد قناری و ناخداسفر قبله درازست و مجاور با دوست روی در قبله معنی به بیابان نرود9,500,000 ریال
پیکرهٔ خفتهپیکرهٔ خفتهروزگار خویش را امروز دان بنگرش تا در چه سودا می‌رود3,950,000 ریال
پیش و پس راهپیش و پس راهبارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم که من دلشده این ره نه به خود می‌پویم1,950,000 ریال
روستای چاشمروستای چاشمطبیعتی متنوع و زیبا در همهٔ فصل‌ها3,950,000 ریال
یونجه‌زاری سر راهیونجه‌زاری سر راهمزرعه یونجه950,000 ریال
تیپی یا چادر سرخپوستان قاره آمریکای شمالیتیپی یا چادر سرخپوستان قاره آمریکای شمالییک چادر مخروطی شکل با دودکش9,950,000 ریال
گیاه خشکیده در سرماگیاه خشکیده در سرماکامجویان را ز ناکامی چشیدن چاره نیست بر زمستان صبر باید طالب نوروز را1,950,000 ریال
آبشاری در جنگلآبشاری در جنگلزمستان و جنگل و رود3,950,000 ریال
شباهنگام در روستاشباهنگام در روستادهکده کوهستانی چاشم در شب هنگام4,950,000 ریال
بی‌نشانیبی‌نشانینشانت کی جوید که تو بی‌نشانی مکانت کی یابد که تو بی‌مکانی2,950,000 ریال
سپیدارسپیدارنشانی خانه دوست2,950,000 ریال
جانب ماهجانب ماهاین خط به زمین نشاید انداخت کز جانب ماه آسمان است1,950,000 ریال
خواب خوشخواب خوشمن نیز چشم از خواب خوش بر می‌نکردم پیش از این روز فراق دوستان شب‌خوش بگفتم خواب رادانلود رایگان
آفتاب زندگانیآفتاب زندگانیذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی دودم به سر برآمد زین آتش نهانی2,950,000 ریال
تماشای طبیعت اسرار آمیز توران از فراز کوه نبیتماشای طبیعت اسرار آمیز توران از فراز کوه نبیدر دل پناهگاه ملی حیات وحش توران و نزدیک روستاهای ناهر و زیور12,500,000 ریال
گوشه‌ای دور افتادهگوشه‌ای دور افتادهعقل دیوانه شد آن سلسلهٔ مشکین کو؟ دل ز ما گوشه گرفت، ابرویِ دلدار کجاست؟1,950,000 ریال
فانوس و چراغفانوس و چراغتو را ز حال پریشان ما چه غم دارد اگر چراغ بمیرد صبا چه غم دارد1,950,000 ریال
کویر و رمل پرودهکویر و رمل پرودهدر نزدیکی روستای تاریخی پرواده و پناهگاه حیات وحش نایبندان4,950,000 ریال
پانورامای °۳۶۰ روستای قلعه بالاپانورامای °۳۶۰ روستای قلعه بالادر شمال منطقه حفاطت شده خارتوران زیستگاه یوز ایرانی2,950,000 ریال
ستاره بازیگرستاره بازیگرتار و پود هستی‌ام بر باد رفت اما نرفت عاشقی‌ها از دلم، دیوانگی‌ها از سرم3,950,000 ریال
دهکده کوهستای لُس بلدهدهکده کوهستای لُس بلدهجایی که گم شده است2,950,000 ریال
طبیعت سیاه‌کوه و سوتهطبیعت سیاه‌کوه و سوتهدر دامنه‌های کوه نیزوا3,950,000 ریال
صورت خوب، سیرت زیباصورت خوب، سیرت زیباپرتو نور سُرادِقات جَلالش از عظمت، ماورای فکرت دانا2,950,000 ریال
مسجد جامع اردستانمسجد جامع اردستاندر کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست1,950,000 ریال
راهی پرشکوهراهی پرشکوهسر به کوه و بیابان، تو داده‌ای ما را2,950,000 ریال
اختر تاباناختر تابانهر کس به تماشایی رفتند به صحرایی ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی1,950,000 ریال
معدن سنگ تراورتنمعدن سنگ تراورتنماین کرافت1,950,000 ریال
گنبد دوارگنبد دواریادگاری که در این گنبد دوار بماند1,950,000 ریال
پلیکان سفیدپلیکان سفیدباغ گلشن طبس1,950,000 ریال
نمی‌رسد به خورشیدنمی‌رسد به خورشیدگر دست نمی‌رسد به خورشید از دور همی‌کنم تمنا1,950,000 ریال
پیچشپیچشراه که آنجا مکان توست950,000 ریال
خلوتگه خورشیدخلوتگه خورشیدکمتر از ذره نه‌ای پست مشو مهر بورز تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ‌زنان1,950,000 ریال
بازی با نوربازی با نورتو عمر خواه و صبوری که چرخِ شعبده باز هزار بازی از این طُرفه‌تر برانگیزد1,950,000 ریال
چنگی بر آسمانچنگی بر آسماندل می‌برد این خط نگارین گویی خط روی دلستان استدانلود رایگان
خوابیده چون پریخوابیده چون پریقصه دل می‌نویسد حاجت گفتار نیست1,950,000 ریال
کویر و دریاچه نمک باستانی کومِشکویر و دریاچه نمک باستانی کومِشجایی که امروزه به نام کویر حاج‌علی‌قلی معروف است2,950,000 ریال
خار مغیلانخار مغیلانعشاق نیندیشند از خار مغیلانت2,950,000 ریال
زبان‌پس‌قفای راژنیزبان‌پس‌قفای راژنینام یک گونه از تیرهٔ آلالگان1,950,000 ریال
ایوان چوبی و قلهٔ قدمگاهایوان چوبی و قلهٔ قدمگاهچشم‌اندازی چشم‌نواز1,950,000 ریال
کوزه و دیوار کاهگلیکوزه و دیوار کاهگلیتا چند اسیر عقل هر روزه شویمدانلود رایگان
آینه بر دیوار کاهگلیآینه بر دیوار کاهگلیدل آینه صورت غیب است ولیکن شرط است که بر آینه زنگار نباشد950,000 ریال
زایش آفتابزایش آفتابکِی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد کاین سابقهٔ پیشین تا روزِ پَسین باشد2,950,000 ریال
خاموش | OFFخاموش | OFFهزار گونه سخن در دهان و لب خاموشدانلود رایگان
پیکرهٔ آسمانپیکرهٔ آسمانفلک اینجاست ولی کوکب سیار آنجاست1,950,000 ریال
در راه جندقدر راه جندقکشتی از کویر خروشان می‌گذشت2,950,000 ریال
آتشکده باستانی و خاموش در دل شب پُر ستارهآتشکده باستانی و خاموش در دل شب پُر ستارهآتشکده‌ست باطن سعدی ز سوز عشق1,450,000 ریال
آمده‌ام بهار خوش پیش تو ای درخت گلآمده‌ام بهار خوش پیش تو ای درخت گلتا که کنار گیرمت خوش خوش و می‌‌فشانمت2,950,000 ریال
در پی ماهدر پی ماهگر همه عالم به عیب، در پی ما اوفتد هر که دلش با یکیست، غم نخورد از هزار1,950,000 ریال
زمانی با آبزمانی با آبحسن تو دایم بدین قرار نماند1,950,000 ریال
بهار نارنج کویربهار نارنج کویرنخل و نارنج در دل کویر مرکزی ایران1,950,000 ریال