من و درخت

قد بلند تو را تا به بر نمی‌گیرم درخت کام و مرادم به بر نمی‌آید

من و درخت
بابک ارجمندیپنجشنبه 31 خرداد 1403 | 4 هفته پیش
20MPP1011562.jpg2.78 Mb | 5184x3888
20MPP1011566.jpg4.05 Mb | 5184x3888
20MPP1011572.jpg5.50 Mb | 5184x3888
20MPP1011574.jpg5.96 Mb | 3888x5184
20MPP1011576.jpg4.84 Mb | 5184x3888
1,950,000 ریالنفس برآمد و کام از تو بر نمی‌آید فغان که بختِ من از خواب در نمی‌آید صبا به چشمِ من انداخت خاکی از کویش که آبِ زندگیم در نظر نمی‌آید قدِ بلندِ تو را تا به بَر نمی‌گیرم درختِ کام و مرادم به بَر نمی‌آید مگر به رویِ دلارایِ یارِ ما ور نی به هیچ وجه دگر کار بر نمی‌آید مقیمِ زلفِ تو شد دل که خوش سَوادی دید وز آن غریبِ بلاکش خبر نمی‌آید ز شَستِ صدق گشادم هزار تیرِ دعا ولی چه سود یکی کارگر نمی‌آید بسم حکایتِ دل هست با نسیمِ سحر ولی به بختِ من امشب سحر نمی‌آید در این خیال به سر شد زمانِ عمر و هنوز بلایِ زلفِ سیاهت به سر نمی‌آید ز بس که شد دلِ حافظ رمیده از همه کس کنون ز حلقهٔ زلفت به در نمی‌آید * دسته‌بندیگیاهانکلید‌واژهدرخت و سایهبرف و زمستانسایه بلندغروب و طلوعحافظروشن و تاریکقد بلندکام و مراد
  • گیاه خشکیده در سرماکامجویان را ز ناکامی چشیدن چاره نیست بر زمستان صبر باید طالب نوروز را
  • خاموش | OFFهزار گونه سخن در دهان و لب خاموش
  • سینه‌سرخمرغِ سلیمان چه خبر از سبا؟
  • برف و بلوطبرف پیری می‌نشیند بر سرم همچنان طبعم جوانی می‌کند
  • آتشِ نهفتهزین آتشِ نهفته که در سینهٔ من است خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت
سرو قدیمی درقهسرو قدیمی درقهبه جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی چرا نظر نکنی یار سرو بالا را ؟950,000 ریال
سپیدارسپیدارنشانی خانه دوست2,950,000 ریال
برف و بلوطبرف و بلوطبرف پیری می‌نشیند بر سرم همچنان طبعم جوانی می‌کند2,950,000 ریال
گل تلخهگل تلخهدرونی تلخ، نمایی شیرین1,950,000 ریال
زبان‌پس‌قفای راژنیزبان‌پس‌قفای راژنینام یک گونه از تیرهٔ آلالگان1,950,000 ریال
آمده‌ام بهار خوش پیش تو ای درخت گلآمده‌ام بهار خوش پیش تو ای درخت گلتا که کنار گیرمت خوش خوش و می‌‌فشانمت2,950,000 ریال
بهار نارنج کویربهار نارنج کویرنخل و نارنج در دل کویر مرکزی ایران1,950,000 ریال
پشت تبریزی‌هاپشت تبریزی‌هاغفلت پاکی بود، که صدایم می‌زد2,950,000 ریال
انار گرمهانار گرمهدل را چو انار ترش و شیرین1,950,000 ریال
برگ سبزبرگ سبزبرگ درختان سبز پیش خداوند هوش هر ورقی دفتریست معرفت کردگاردانلود رایگان
سرو کوشک تاریخی عباس‌آبادسرو کوشک تاریخی عباس‌آبادباغِ مرا چه حاجتِ سرو و صنوبر است؟ شمشادِ خانه‌پرورِ ما از که کمتر است؟1,950,000 ریال
برگ خزان در آببرگ خزان در آبفراش خزان ورق بیفشاند2,950,000 ریال
درخت بلوط کهنسالدرخت بلوط کهنسالبلوط‌های باستانی جنگلهای هیرکانی1,450,000 ریال
تولد یک گردوتولد یک گردوصبحدم، تازه گلی خودبین گفت کاز چه خاک سیهم در پهلوست4,950,000 ریال
گل و میوه کرچکگل و میوه کرچکبیدانجیر یا کرچک1,950,000 ریال
سماقسماقسماق کندر1,450,000 ریال
گل و زنبور عسلگل و زنبور عسل2,450,000 ریال
نخل و نخلستاننخل و نخلستاننای‌بند نگینی در کویر مرکزی ایران1,950,000 ریال
گل گونگل گوندانلود رایگان
گل‌های بهاری کوهستانگل‌های بهاری کوهستانمجموعه عکس از گل‌های رنگارنگ بهاری1,950,000 ریال
انارانارصد دانه یاقوت950,000 ریال