تولد یک گردو

صبحدم، تازه گلی خودبین گفت کاز چه خاک سیهم در پهلوست

تولد یک گردو
بابک ارجمندیيكشنبه 9 ارديبهشت 1403 | 3 ماه پیش
15MPP1060779.jpeg4.80 Mb | 4592x3448
15MPP1060783.jpeg15.57 Mb | 4592x3448
15MPP1060785.jpeg5.76 Mb | 4592x3448
15MPP1060786.jpeg9.18 Mb | 4592x3448
15MPP1060789.jpeg12.11 Mb | 4592x3448
15MPP1060790.jpeg20.45 Mb | 4592x3448
15MPP1060791.jpeg20.35 Mb | 4592x3448
15MPP1060796.jpeg15.02 Mb | 4592x3448
15MPP1060801.jpeg16.10 Mb | 4592x3448
15MPP1060803.jpeg12.08 Mb | 4592x3448
15MPP1060805.jpeg13.11 Mb | 3448x4592
15MPP1060806.jpeg12.26 Mb | 3448x4592
15MPP1060809.jpeg12.53 Mb | 4592x3448
15MPP1060814.jpeg9.35 Mb | 3448x4592
15MPP1060816.jpeg9.72 Mb | 3448x4592
15MPP1060820.jpeg9.45 Mb | 4592x3448
15MPP1060821.jpeg13.87 Mb | 4592x3448
15MPP1060822.jpeg8.63 Mb | 4592x3448
15MPP1060824.jpeg9.34 Mb | 4592x3448
15MPP1060826.jpeg11.79 Mb | 4592x3448
15MPP1060827.jpeg8.15 Mb | 4592x3448
4,950,000 ریالصبحدم، تازه گلی خودبین گفت کاز چه خاک سیهم در پهلوست خاک خندید که منظوری هست خیره با هم ننشستیم، ای دوست * دسته‌بندیگیاهانکلید‌واژهتولدگردودرختسبزگل و خاکپروین اعتصامی475 بازدید
سرو قدیمی درقهسرو قدیمی درقهبه جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی چرا نظر نکنی یار سرو بالا را ؟950,000 ریال
سپیدارسپیدارنشانی خانه دوست2,950,000 ریال
من و درختمن و درختقد بلند تو را تا به بر نمی‌گیرم درخت کام و مرادم به بر نمی‌آید1,950,000 ریال
برف و بلوطبرف و بلوطبرف پیری می‌نشیند بر سرم همچنان طبعم جوانی می‌کند2,950,000 ریال
گل تلخهگل تلخهدرونی تلخ، نمایی شیرین1,950,000 ریال
زبان‌پس‌قفای راژنیزبان‌پس‌قفای راژنینام یک گونه از تیرهٔ آلالگان1,950,000 ریال
آمده‌ام بهار خوش پیش تو ای درخت گلآمده‌ام بهار خوش پیش تو ای درخت گلتا که کنار گیرمت خوش خوش و می‌‌فشانمت2,950,000 ریال
بهار نارنج کویربهار نارنج کویرنخل و نارنج در دل کویر مرکزی ایران1,950,000 ریال
پشت تبریزی‌هاپشت تبریزی‌هاغفلت پاکی بود، که صدایم می‌زد2,950,000 ریال
انار گرمهانار گرمهدل را چو انار ترش و شیرین1,950,000 ریال
برگ سبزبرگ سبزبرگ درختان سبز پیش خداوند هوش هر ورقی دفتریست معرفت کردگاردانلود رایگان
سرو کوشک تاریخی عباس‌آبادسرو کوشک تاریخی عباس‌آبادباغِ مرا چه حاجتِ سرو و صنوبر است؟ شمشادِ خانه‌پرورِ ما از که کمتر است؟1,950,000 ریال
برگ خزان در آببرگ خزان در آبفراش خزان ورق بیفشاند2,950,000 ریال
درخت بلوط کهنسالدرخت بلوط کهنسالبلوط‌های باستانی جنگلهای هیرکانی1,450,000 ریال
گل و میوه کرچکگل و میوه کرچکبیدانجیر یا کرچک1,950,000 ریال
سماقسماقسماق کندر1,450,000 ریال
گل و زنبور عسلگل و زنبور عسل2,450,000 ریال
نخل و نخلستاننخل و نخلستاننای‌بند نگینی در کویر مرکزی ایران1,950,000 ریال
گل گونگل گوندانلود رایگان
گل‌های بهاری کوهستانگل‌های بهاری کوهستانمجموعه عکس از گل‌های رنگارنگ بهاری1,950,000 ریال
انارانارصد دانه یاقوت950,000 ریال