برگ سبز

برگ درختان سبز پیش خداوند هوش هر ورقی دفتریست معرفت کردگار

بابک ارجمندیيكشنبه 16 ارديبهشت 1403 | 3 ماه پیش
15MPP1000495.jpg7.93 Mb | 4592x3448
20MPP1022010.jpg4.29 Mb | 5184x3888
20MPP1022013.jpg3.82 Mb | 5184x3888
20MPP1022020.jpg2.89 Mb | 5184x3888
برای دانلود یا دسترسی به محتوای این پست لطفا وارد شوید!دولت جان پرورست صحبت آمیزگار خلوت بی مدعی سفره بی انتظار آخر عهد شبست اول صبح ای ندیم صبح دوم بایدت سر ز گریبان برآر دور نباشد که خلق روز تصور کنند گر بنمایی به شب طلعت خورشیدوار مشعله‌ای برفروز مشغله‌ای پیش گیر تا ببرم از سرم زحمت خواب و خمار خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع ناله موزون مرغ بوی خوش لاله زار برگ درختان سبز پیش خداوند هوش هر ورقی دفتریست معرفت کردگار روز بهارست خیز تا به تماشا رویم تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار وعده که گفتی شبی با تو به روز آورم شب بگذشت از حساب روز برفت از شمار دور جوانی گذشت موی سیه پیسه گشت برق یمانی بجست گرد بماند از سوار دفتر فکرت بشوی گفته سعدی بگوی دامن گوهر بیار بر سر مجلس ببار * دسته‌بندیگیاهانکلید‌واژهبرگ سبزبرگ درختبرگسبزدولت جان پرورستصحبت آمیزگارسعدی375 بازدید
سرو قدیمی درقهسرو قدیمی درقهبه جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی چرا نظر نکنی یار سرو بالا را ؟950,000 ریال
سپیدارسپیدارنشانی خانه دوست2,950,000 ریال
من و درختمن و درختقد بلند تو را تا به بر نمی‌گیرم درخت کام و مرادم به بر نمی‌آید1,950,000 ریال
برف و بلوطبرف و بلوطبرف پیری می‌نشیند بر سرم همچنان طبعم جوانی می‌کند2,950,000 ریال
گل تلخهگل تلخهدرونی تلخ، نمایی شیرین1,950,000 ریال
زبان‌پس‌قفای راژنیزبان‌پس‌قفای راژنینام یک گونه از تیرهٔ آلالگان1,950,000 ریال
آمده‌ام بهار خوش پیش تو ای درخت گلآمده‌ام بهار خوش پیش تو ای درخت گلتا که کنار گیرمت خوش خوش و می‌‌فشانمت2,950,000 ریال
بهار نارنج کویربهار نارنج کویرنخل و نارنج در دل کویر مرکزی ایران1,950,000 ریال
پشت تبریزی‌هاپشت تبریزی‌هاغفلت پاکی بود، که صدایم می‌زد2,950,000 ریال
انار گرمهانار گرمهدل را چو انار ترش و شیرین1,950,000 ریال
سرو کوشک تاریخی عباس‌آبادسرو کوشک تاریخی عباس‌آبادباغِ مرا چه حاجتِ سرو و صنوبر است؟ شمشادِ خانه‌پرورِ ما از که کمتر است؟1,950,000 ریال
برگ خزان در آببرگ خزان در آبفراش خزان ورق بیفشاند2,950,000 ریال
درخت بلوط کهنسالدرخت بلوط کهنسالبلوط‌های باستانی جنگلهای هیرکانی1,450,000 ریال
تولد یک گردوتولد یک گردوصبحدم، تازه گلی خودبین گفت کاز چه خاک سیهم در پهلوست4,950,000 ریال
گل و میوه کرچکگل و میوه کرچکبیدانجیر یا کرچک1,950,000 ریال
سماقسماقسماق کندر1,450,000 ریال
گل و زنبور عسلگل و زنبور عسل2,450,000 ریال
نخل و نخلستاننخل و نخلستاننای‌بند نگینی در کویر مرکزی ایران1,950,000 ریال
گل گونگل گوندانلود رایگان
گل‌های بهاری کوهستانگل‌های بهاری کوهستانمجموعه عکس از گل‌های رنگارنگ بهاری1,950,000 ریال
انارانارصد دانه یاقوت950,000 ریال