دنبالم کن!

دنبال تو بودن گنه از جانب ما نیست با غمزه بگو تا دل مردم نستاند

بابک ارجمندیيكشنبه 13 خرداد 1403 | 2 ماه پیش
FHDP1033400.mp429.43 Mb | 1920x1080 | 23s
4,950,000 ریالآن سرو که گویند به بالای تو ماند هرگز قدمی پیش تو رفتن نتواند دنبال تو بودن گنه از جانب ما نیست با غمزه بگو تا دل مردم نستاند زنهار که چون می‌گذری بر سر مجروح وز وی خبرت نیست که چون می‌گذراند بخت آن نکند با من سرگشته که یک روز همخانه من باشی و همسایه نداند هر کاو سر پیوند تو دارد به حقیقت دست از همه چیز و همه کس درگسلاند امروز چه دانی تو که در آتش و آبم چون خاک شوم باد به گوشت برساند آنان که ندانند پریشانی مشتاق گویند که نالیدن بلبل به چه ماند گل را همه کس دست گرفتند و نخوانند بلبل نتوانست که فریاد نخواند هر ساعتی این فتنه نوخاسته از جای برخیزد و خلقی متحیر بنشاند در حسرت آنم که سر و مال به یک بار در دامنش افشانم و دامن نفشاند سعدی تو در این بند بمیری و نداند فریاد بکن یا بکشد یا برهاند * لحظه‌ای اندیشید! آب دهانش را قورت داد. پس از لختی همانگونه که می‌رفت گفت: دنبالم بیا! ... She thought for a moment! Swallowed. And then while leaving, said: Follow me! ... دسته‌بندیویدیوکلید‌واژهدنبالم کنحافظگربه طوسیغمزهعشق و محبتاحساسFollow me21 بازدید
آسمان و ابر و درخت در آبآسمان و ابر و درخت در آبکِلکِ خیال‌انگیز2,950,000 ریال
به سوی تل شیطانبه سوی تل شیطاندر کویر دق سرخ4,950,000 ریال
به سوی کوه بلندبه سوی کوه بلندبالا و پیش رفتن3,950,000 ریال
پونه کوهی، اُوجیپونه کوهی، اُوجیدر پی نور2,950,000 ریال
غروب کوه خرو نروغروب کوه خرو نروخورشید و رودخانه ابر9,950,000 ریال
سد سگ آبیسد سگ آبیسازه مهندسی بی‌نظیر و آبگیر زیبا2,950,000 ریال