تو جان مهربانی

تو اینی یا تو آنی

تو جان مهربانی
بابک ارجمندیسه‌شنبه 19 تير 1403 | 1 هفته پیش
10MPIMG_8295.CR2.jpg170.97 Kb | 3888x2592
برای دانلود یا دسترسی به محتوای این پست لطفا وارد شوید!مرا گویی چه سانی من چه دانم کدامی وز کیانی من چه دانم مرا گویی چنین سرمست و مخمور ز چه رطل گرانی من چه دانم مرا گویی در آن لب او چه دارد کز او شیرین زبانی من چه دانم مرا گویی در این عمرت چه دیدی به از عمر و جوانی من چه دانم بدیدم آتشی اندر رخ او چو آب زندگانی من چه دانم اگر من خود توام پس تو کدامی تو اینی یا تو آنی من چه دانم چنین اندیشه‌ها را من کی باشم تو جان مهربانی من چه دانم مرا گویی که بر راهش مقیمی مگر تو راهبانی من چه دانم مرا گاهی کمان سازی گهی تیر تو تیری یا کمانی من چه دانم خنک آن دم که گویی جانت بخشم بگویم من تو دانی من چه دانم ز بی‌صبری بگویم شمس تبریز چنینی و چنانی من چه دانم * دسته‌بندیانسانکلید‌واژهتو اینیتو آنیشمس تبریزمولاناتن آدمی
زرد قناری و ناخدازرد قناری و ناخداسفر قبله درازست و مجاور با دوست روی در قبله معنی به بیابان نرود9,500,000 ریال
کتیبه کاخ کوروش بزرگ در پاسارگادکتیبه کاخ کوروش بزرگ در پاسارگادمن کوروش 𐎤𐎢𐎽𐎢𐏁 شاه هخامنشی‌امدانلود رایگان
عمارت باغ اکبریه بیرجندعمارت باغ اکبریه بیرجندموزه مردم شناسی خراسان جنوبی1,950,000 ریال
معدن سنگ تراورتنمعدن سنگ تراورتنماین کرافت1,950,000 ریال
سعدیه شیرازسعدیه شیرازشیراز پرغوغا شده‌ست از فتنه‌ی چشم خوشت ترسم که آشوب خوشت برهم زند شیراز رادانلود رایگان
بی‌رنگیبی‌رنگیاز چه می‌ترسی دگر بعد از سیاهی رنگ نیستدانلود رایگان
هستیهستیتن آدمی شریف است به جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیتدانلود رایگان
بانو و سبد حصیری پر از گلبانو و سبد حصیری پر از گلگلاب گیری4,950,000 ریال
سنگ‌نگاره‌های تیمرهسنگ‌نگاره‌های تیمرهنمادها و سنگ‌نگاره‌ها در منطقه تیمره واقع در دشت گلپایگان1,950,000 ریال