آسمان و ابر و درخت در آب

کِلکِ خیال‌انگیز

بابک ارجمندیدوشنبه 7 خرداد 1403 | 2 ماه پیش
4KP1000261.mp418.27 Mb | 3840x2160 | 10s
2,950,000 ریالکِی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد از لعلِ تو گر یابم انگشتریِ زنهار صد مُلکِ سلیمانم در زیرِ نگین باشد غمناک نباید بود از طعنِ حسود ای دل شاید که چو وابینی خیرِ تو در این باشد هر کاو نَکُنَد فهمی زین کِلکِ خیال‌انگیز نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد جامِ می و خونِ دل هر یک به کسی دادند در دایرهٔ قسمت اوضاع چنین باشد در کارِ گلاب و گل حکمِ ازلی این بود کاین شاهدِ بازاری وان پرده‌نشین باشد آن نیست که حافظ را رندی بِشُد از خاطر کـ‌این سابقهٔ پیشین تا روزِ پَسین باشد * دسته‌بندیویدیوکلید‌واژهدرخت و ابرانعکاس استخر آببازتاب در آبصدای آبآوا و آوازآسمان در آبآبی سفید سبزلرزشحافظشعر تر انگیزکلک خیال‌انگیز31 بازدید
دنبالم کن!دنبالم کن!دنبال تو بودن گنه از جانب ما نیست با غمزه بگو تا دل مردم نستاند4,950,000 ریال
به سوی تل شیطانبه سوی تل شیطاندر کویر دق سرخ4,950,000 ریال
به سوی کوه بلندبه سوی کوه بلندبالا و پیش رفتن3,950,000 ریال
پونه کوهی، اُوجیپونه کوهی، اُوجیدر پی نور2,950,000 ریال
غروب کوه خرو نروغروب کوه خرو نروخورشید و رودخانه ابر9,950,000 ریال
سد سگ آبیسد سگ آبیسازه مهندسی بی‌نظیر و آبگیر زیبا2,950,000 ریال