اقامتگاه بومگردی چپیله

مجموعه تاریخی اقامتی چپیله در دل قدیمی روستای تاریخی دهوک

اقامتگاه بومگردی چپیله
بابک ارجمندیسه‌شنبه 19 تير 1403 | 2 هفته پیش
12MPGOPR7515.jpeg6.54 Mb | 4000x3000
12MPGOPR7516.jpeg6.41 Mb | 4000x3000
12MPGOPR7520.jpeg6.97 Mb | 4000x3000
3MPGOPR7521.jpeg1.73 Mb | 1582x2109
12MPGOPR7524.jpeg5.56 Mb | 4000x3000
9MPGOPR7525.jpeg4.96 Mb | 3562x2671
12MPGOPR7526.jpeg7.17 Mb | 4000x3000
12MPGOPR7527.jpeg7.32 Mb | 4000x3000
10MPGOPR7529.jpeg6.43 Mb | 3773x2830
برای دانلود یا دسترسی به محتوای این پست لطفا وارد شوید!مجموعه تاریخی اقامتی چپیله واقع در یکی از قدیمیترین محله‌های روستای تاریخی دهوک شهرستان طبس استان خراسان جنوبی است که بعد از زلزله سال 1357 اهالی این روستا که خانه‌های خشت و گلیشان صدمه‌ای از زلزله ندیده بود اما به دلیل احداث خانه های مقاوم به شهرک جدید (شهر فعلی دیهوک) که در فاصله حدود یک کیلومتری روستا قرار دارد نقل مکان کردند، و از آن زمان کشاورزی و دامداری در روستا ادامه دارد و از سال 1360 که روستا خالی از سکنه شد به دلیل عدم رسیدگی و اندود کاهگل پشت بامها بسیاری از بناها بر اثر بارش برف و باران تخریب شده و حدود 60 درصد خانه‌ها هم به دامداری و محل نگهداری علوفه دامها تبدیل شد. بیشتر بدانیددسته‌بندیاقامتگاه بومگردیکلید‌واژهمجموعه تاریخی اقامتی چپیلهدیهوکدوهوکدهکاقامتگاه بومگردی چپیلهطبسخراسان جنوبی
اقامتگاه بومگردی سرای جواهراقامتگاه بومگردی سرای جواهردر بافت تاریخی نطنز با آثار تاریخی پیش و پس از اسلامدانلود رایگان
اقامتگاه بومگردی خانه ناصر لشکر دامغاناقامتگاه بومگردی خانه ناصر لشکر دامغانیک جای بی‌نظیر در کنار دریاچه باستانی کومش و شهر باستانی صد دروازه و تپه حصار دامغاندانلود رایگان
اقامتگاه بومگردی روزیه چاشماقامتگاه بومگردی روزیه چاشمدر طبیعتی بکر و زیبا و مرز بیابان و آباندانلود رایگان
اقامتگاه بومگردی عمو قدرت گلپایگاناقامتگاه بومگردی عمو قدرت گلپایگانبهترین مکان اقامت برای بازدید از سنگ‌نگاره‌های کهن تیمرهدانلود رایگان