اقامتگاه بومگردی عمو قدرت گلپایگان

بهترین مکان اقامت برای بازدید از سنگ‌نگاره‌های کهن تیمره

اقامتگاه بومگردی عمو قدرت گلپایگان
بابک ارجمندیسه‌شنبه 25 ارديبهشت 1403 | 3 ماه پیش
15MPP1000682.jpg5.75 Mb | 4592x3448
15MPP1000684.jpg6.06 Mb | 4592x3448
15MPP1000687.jpg5.10 Mb | 3448x4592
15MPP1000692.jpg5.16 Mb | 4592x3448
15MPP1000694.jpg3.68 Mb | 3448x4592
14MPP1000695.jpg3.56 Mb | 3277x4364
برای دانلود یا دسترسی به محتوای این پست لطفا وارد شوید!اقامتگاه بومگردی عمو قدرت گلپایگان در روستای در نزدیکی محوطه‌ تاریخی سنگ‌نگاره‌های تیمره قرار گرفته و به گرمی از حضورتان استقبال می‌کند.دسته‌بندیاقامتگاه بومگردیکلید‌واژهاقامتگاه بومگردیعمو قدرت گلپایگانتیمرهگلپایگانسنگ‌نگارهسنگ‌نگاره‌های تیمره251 بازدید
اقامتگاه بومگردی چپیلهاقامتگاه بومگردی چپیلهمجموعه تاریخی اقامتی چپیله در دل قدیمی روستای تاریخی دهوکدانلود رایگان
اقامتگاه بومگردی سرای جواهراقامتگاه بومگردی سرای جواهردر بافت تاریخی نطنز با آثار تاریخی پیش و پس از اسلامدانلود رایگان
اقامتگاه بومگردی خانه ناصر لشکر دامغاناقامتگاه بومگردی خانه ناصر لشکر دامغانیک جای بی‌نظیر در کنار دریاچه باستانی کومش و شهر باستانی صد دروازه و تپه حصار دامغاندانلود رایگان
اقامتگاه بومگردی روزیه چاشماقامتگاه بومگردی روزیه چاشمدر طبیعتی بکر و زیبا و مرز بیابان و آباندانلود رایگان