آورِ فرناس

گذر به دیگر سوی

  • آورِ فرناس
  • آورِ فرناس
بابک ارجمندیدوشنبه 1 بهمن 1380 | 23 سال پیش
450,000 ریالدر این‌ داستان‌ که‌ در فضای‌ باستانی‌ ایران‌ رخ‌ می‌دهد، گوناگونی‌ راه‌های‌ نیک‌بختی‌ و بشرگونه‌زیستن‌ بیان‌ می‌گردد، در حالی‌ که‌ بر محور قرار نگرفتن‌ چگونگی‌ طی‌ طریق‌ در برابر دستیابی‌ به‌ مطلوب‌ تأکید شده‌ است‌. نويسنده‌: بابک ارجمندی ويراستار: ریحانه فرهنگی نگارگر: بهار بدائی حروف‌نگار: هنگامه واقفی‌نژاد لیتوگرافی: صدف چاپ متن: گلرنگ چاپ جلد: نابرنگ صحافی: وطن ناشر: کلک آزادگان شابک: ۰ - ۹ - ۹۳۰۶۳ - ۹۶۴ چاپ اول: ۱۳۸۰ ikelk.com سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران -------------- حروف‌نگار: الهام جمالی ناشر : Versian Inc (کانادا) تاریخ نشر : 2013 شابك: 4 - 0 - 9920611 - 0 - 978 خواندن با گوگل بوک: play.google.com خواندن با کوبو: kobo.comدسته‌بندیفیلم و کتابکلید‌واژهآورِ فرناسیقین نادانبابک ارجمندیavare farnasکلک آزادگانریحانه فرهنگی335 بازدید
پرشپرشدر هوایت بی‌قرارم روز و شب
بی حد و حصربی حد و حصرپرواز بر دریاچهٔ باستانی کُومش
خراسان جنوبیخراسان جنوبیکویر و نگین
دور کویر مرکزی ایران در ۹۰ ثانیهدور کویر مرکزی ایران در ۹۰ ثانیه2000 کیلومتر راه در ۵ روز
فیلم مستند دریاچه کویرفیلم مستند دریاچه کویر«دریاچه کویر» مستندی گیرا که به تاریخ جغرافیای باستانی کویر مرکزی ایران می‌پردازد.
پیاده روی در پارک کیلارنیپیاده روی در پارک کیلارنیدریاچه جُرج و لامس‌دِن
به سوی عمارت کوشک سرهنگ آبادبه سوی عمارت کوشک سرهنگ آباد۵ دقیقه رانندگی در جاده زیر باران، همسفرم شوید
چگونی ساخت نگهدارنده موبایل و تبلت با چوب گردو و لبه طبیعیچگونی ساخت نگهدارنده موبایل و تبلت با چوب گردو و لبه طبیعینگهدارنده موبایل و تبلت با قابلیت نگهداری دستگاه در زمان شارژ و حلقه روشنایی در شب