آورِ فرناس

گذر به دیگر سوی

  • آورِ فرناس
  • آورِ فرناس
بابک ارجمندیشنبه 15 ارديبهشت 1403 | 2 هفته پیش450,000 ریالدر این‌ داستان‌ که‌ در فضای‌ باستانی‌ ایران‌ رخ‌ می‌دهد، گوناگونی‌ راه‌های‌ نیک‌بختی‌ و بشرگونه‌زیستن‌ بیان‌ می‌گردد، در حالی‌ که‌ بر محور قرار نگرفتن‌ چگونگی‌ طی‌ طریق‌ در برابر دستیابی‌ به‌ مطلوب‌ تأکید شده‌ است‌. نويسنده‌: بابک ارجمندی ويراستار: ریحانه فرهنگی نگارگر: بهار بدائی حروف‌نگار: هنگامه واقفی‌نژاد لیتوگرافی: صدف چاپ متن: گلرنگ چاپ جلد: نابرنگ صحافی: وطن ناشر: کلک آزادگان شابک: ۰ - ۹ - ۹۳۰۶۳ - ۹۶۴ چاپ اول: ۱۳۸۰ ikelk.com سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران -------------- حروف‌نگار: الهام جمالی ناشر : Versian Inc (کانادا) تاریخ نشر : 2013 شابك: 4 - 0 - 9920611 - 0 - 978 خواندن با گوگل بوک: play.google.com خواندن با کوبو: kobo.comدسته‌بندیفیلم و کتابکلید‌واژهآورِ فرناسیقین نادانبابک ارجمندیavare farnasکلک آزادگانریحانه فرهنگی
فیلم مستند دریاچه کویرفیلم مستند دریاچه کویر«دریاچه کویر» مستندی گیرا که به تاریخ جغرافیای باستانی کویر مرکزی ایران می‌پردازد.دانلود رایگان